Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Уманська міська лікарня» Уманської міської ради

Код ЄДРПОУ 02005036
Ліцензія МОЗ України 30.08.2012 рішення № 36
Акредітаційний сертифікат №0113 серія УОЗ
Рішення про акредитацію від 08.2019р № 15
Перша акредетаційна категорія
Юридична адреса ЗОЗ: 20300 Черкаська область м. Умань вулиця Шевченко ,50
Тел. ( 04744) 3-27-75
E-mail: polik.uman@ukr.net

Лікарня заснована в 1873 році. КНП « Уманська міська лікарня» виконує функцію багатопрофільного лікувально-профілактичного закладу. Лікарня має першу акредитаційну категорію і складається із стаціонарного та поліклінічного відділення.

Лікарня – єдина в окрузі, в структурі якої поряд із загальноприйнятими підрозділами функціонують відділення за профілями: нейрохірургія, дитяча хірургія, урологія, отоларингологія, офтальмологія, кардіологія,дитяче та доросле інфекційні відділення. Паралельно з ними функціонують параклінічні служби (бактеріологічна, патгістологічна, цитологічна лабораторії), що також працюють як міжрайонні. Лікувальний заклад має достатній висококваліфікований кадровий склад, значний потенціал для подальшого розвитку. Матеріально-технічна база та площі закладу дозволяють модернізувати лікарню для забезпечення діагностики, лікування та догляду широкого кола невідкладних станів у стаціонарних умовах цілодобово.

Кадри КНП «Уманська міська лікарня» є основою лікувально-діагностичного процесу закладу.

Від укомплектованості, професійної підготовки, матеріального стану, організації робочого процесу, залежить діяльність всього лікувального закладу.

Станом на 01.01.2019р. лікарня нараховує 698 штатних одиниць. В тому числі лікарів – 126,25, медперсоналу з середньою медичною освітою – 306 одиниць, молодшого медичного персоналу – 159 одиниць.

Укомплектованість лікарями складає 82%; середнього медичного персоналу складає 98%;

Найбільша неукомплектованість – лікарями – лаборантами, нейрохірургами, лікарями невідкладних станів (приймальне відділення).

Внаслідок проведеної роботи по підвищенню фахового рівня лікарів та середнього медичного персоналу – процент атестованих серед лікарів від підлягаючих атестації складає 99 % , а середнього медперсоналу 87 %.

Стаціонарна допомога

За 2018р. в лікарні проліковано 9666 хворих, середнє перебування на ліжку 8,7 дня, виконання ліжко/днів за 2018р. склав 330,1 (при нормативному показнику 340,0 згідно моделей кінцевих результатів діяльності), що складає 97,1%

Стабільна робота стаціонару була можлива лише завдяки наполегливій праці в цілодобовому режимі всіх структурних підрозділів лікарні та медичного персоналу.

В режимі реформування перебуває приймальне відділення, яке протягом 2018р. прийняло 17 176 осіб – 50% з яких госпіталізовано. 4100 осіб отримали допомогу при травмах, проведено обстежень на предмет алкогольного сп ҆яніння – 714. Існує проблема забезпечення відділення лікарськими кадрами.

Поліклінічне відділення – це сучасний, доступний населенню міста та прилеглих районів, структурний підрозділ лікарні, який надає консультативно діагностичну допомогу, лікування та здійснює профілактичні огляди.

Структурні підрозділи поліклінічного відділення та їхні функції:

 • Діагностичні служби: Рентген діагностика
 • Функціональна діагностика
 • ( ЕКГ, велоергометрія, Реовазографія, Реоенцефалографія, аудіографія, динамометрія та інші)
 • УЗД
 • Загальноклінічна, серологічна, біохімічна , бактеріологічна лабораторії.
 • Лікувально-діагностичні відділення та кабінети:
 • Неврологічне відділення
 • хірургічне відділення (хірурги,травматологи,окулісти,отоларингологи)
 • дерматовенерологічне відділення (з палатами денного стаціонару)
 • відділення профілактичних оглядів
 • відділення відновлювального лікування
 • стаціонар денного перебування( надають допомогу лікарі кардіолог,невропатолог,хірург, терапевт)
 • кабінет Довіри (де можна пройти обстеження на ВІЛ) та отримати консультацію лікаря інфекціоніста
 • ведуть прийом лікарі: онколог, ревматолог, кардіолог, гематолог, пульмонолог, інфекціоніст.

Щоденно амбулаторний прийом здійснюють 49 лікарів (16 лікарів хірургічного профілю та 33 лікаря терапевтичного профілю)

В 2018 році поліклінічне відділення відвідали майже 252 тис пацієнтів,що становить 1006 відвідувань в день ( 503 відвідування ) за зміну.

Профілактичними медичними оглядами оглядами було охоплено:

 • Працівників певних категорій- 4038
 • Декретований контингент населення- 7600 осіб
 • При працевлаштуванні -663
 • Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв – 831
 • Медичний огляд на отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи – 340
 • Обсяг наданих платних медичних послуг склав загальну суму 1.080.668 грн( 85 % це оплата за медичні огляди)

Проаналізувавши навантаження ( функцію лікарської посади ) в 2018 році , можна прийти до висновку що вона відповідає нормативам. Але треба зазначити що відсоток пацієнтів, які звертаються до вузьких спеціалістів та на діагностичні дослідження за направленням сімейного лікаря залишається низькім. В більшості випадків це самозвернення пацієнта.

В умовах реформування галузі, та з переходом на нову модель фінансування закладу ( при умові заключення договорів з НСЗ України) пацієнти, які звернулись до спеціалістів без направлень мають оплатити вартість платної послуги ( діагностичної процедури, лабораторного дослідження чи консультації вузькопрофільного спеціаліста).

Для підвищення конкуренто- спроможності закладу, ведеться постійна робота по підвищенню якості надання медичної допомоги. Це і робота з кадрами ( підвищення кваліфікації лікарів та медичних сестер) і введення нових методик обстеження та лікування.

Маршрути пацієнта розробляються відповідно до міжнародних стандартів надання медичної допомоги. Покращується і матеріальна база: було придбано гематологічний аналізатор та сучасний ректороманоскоп, що значно покращує діагностичні можливості та якість надання медичної допомоги.

Для того щоб дослідження які проводяться в нашому ззакладі мали достовірний результат, а робота комісії по профілактичним оглядам була конкурентоспроможною з іншими закладами є нагальна потреба в придбані обладнання: в першу чергу це придбання цифрового аудіографа.

Передумовою фінансування закладу, відповідно до договору з НСЗ України, є забезпечення закладу комп’ютерною та оргтехнікою з підключенням до МІС. Перші кроки до цього зроблені ще у 2018 році. Заклад було зареєстровано в E-Helth та розпочата тендерна процедура закупівлі комп’ютерної техніки. З цією метою міською владою заплановано фінансування закладу- 1000 000 грн.

Таким чином для покращення показників роботи лікарні в 2019р., необхідно:

 • активізувати роботу по флюорографічному обстеженню населення при співпраці КНП «Уманська міська лікарня» з Уманським ЦПМС,
 • покращити показники роботи ліжка в терапевтичному, неврологічному, кардіологічному, інфекційному (ліжка для дорослих) відділеннях;
 • особливу увагу звернути на виявлення на ранніх стадіях захворювання, шляхом створення оглядових онкокабінетів в Уманському центрі ПМСД та проведення скринінгового опитування при первинному огляді пацієнток лікарями центру ПМСД та профільними спеціалістами.
 • активізувати роботу по обстеженню пацієнтів на ВІЛ – інфекцію;
 • постійно працювати над залученням позабюджетних коштів з метою зміцнення матеріально – технічної бази лікарні.